ΕΥΧΕΣ



                                         Ο Διευθυντής & Οι Εκπαιδευτικοί του 
                                                6ου Δημ.Σχολείου Θήβας
                                                        Σας Ευχόμαστε
                                                     ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!!