Επικοινωνία
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6ο Δημοτικό Σχολείο Θήβας
Πάροδος Ποτνίων
Τηλέφωνο: 2262029204
 Fax:             2262025615       
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
mail@6dim-thivas.voi.sch.gr
Διευθυντής: Καραπέτσας Αθανάσιος