Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Επίσκεψη στο Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών

Η Γ' και Δ' τάξη του 6ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη την Παρασκευή 04-04-2014 στο Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών.
Επισκέφτηκαν το μνημείο του Λεωνίδα, περιηγήθηκαν στα εκθέματα του Κέντρου και παρακολούθησαν το πρόγραμμά του, το οποίο περιελάμβανε:
α) Ιστορικό σημείωμα για τη μάχη των Θερμοπυλών
β) Ψηφιακή ταινία με αναπαράσταση της μάχης.
γ) Πρόγραμμα εικονικής περιήγησης.
δ) Διαδραστικές επιφάνειες για τους μαθητές με στοιχεία, πληροφορίες και εικόνες από τους περσικούς πολέμους.