Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

2 Απριλίου - Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού

Η Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού (World Autism Awareness Day) καθιερώθηκε με απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ την 1η Νοεμβρίου 2007 και αποφασίστηκε να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου. Σκοπός της είναι να ενημερώσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για τον αυτισμό και τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την ομαλή ένταξη των αυτιστικών ατόμων στην κοινωνία.

Tι είναι όμως ο αυτισμός; Η Μαριάντα Βρεττού (κοινωνική λειτουργός και ιδιοκτήτρια του κέντρου παιδοψυχολογικής υποστήριξης ΜΑΖΕΙ) μας ενημερώνει:

Ο αυτισμός είναι μια διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή και πιο συγκεκριμένα νευροψυχολογική διαταραχή, η οποία διαρκεί μια ολόκληρη ζωή - είναι μια κατάσταση ισόβια και παρουσιάζεται από τη γέννηση του παιδιού. Τα άτομα με αυτισμό αντιλαμβάνονται πολύ διαφορετικά τα όσα βλέπουν και ακούν, σε σχέση με τους νευροτυπικούς ανθρώπους. Αυτό τους δημιουργεί δυσκολία στο να προσεγγίσουν τους συνομηλίκους τους και όχι μόνο, αφού υπολείπονται κοινωνικών δεξιοτήτων, γεγονός που δυσχεραίνει την επικοινωνία τους.
Η αιτία που προκαλεί τον αυτισμό παραμένει ακόμα και σήμερα άγνωστη - πολύ πιθανό να πρόκειται για ένα συγκερασμό παραγόντων.
 Τα άτομα με αυτισμό πολύ συχνά παρουσιάζουν δυσκολία στην εκμάθηση της γλώσσας και εκδηλώνουν επιθετική ή ακόμα και αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Δεν μπορούν να διατηρήσουν βλεμματική επαφή και είναι απόμακρα, γιατί νιώθουν φόβο. Υπάρχουν όμως και φορές που δεν έχουν επίγνωση του φόβου σε καταστάσεις που ενέχουν πραγματικό κίνδυνο. Το νευρικό τους σύστημα δεν είναι ώριμο και για αυτό δεν μπορεί να επεξεργαστεί ταυτόχρονα ερεθίσματα, με αποτέλεσμα να αντιδρούν σε θορύβους, στο φως ή ακόμη και να δείχνουν πως δε νιώθουν πόνο. Τα άτομα με αυτισμό είναι προσκολημμένα σε συγκεκριμένες ρουτίνες, δυσκολεύονται να λειτουργήσουν στα πλαίσια του αυθόρμητου ή συμβολικού παιχνιδιού και εκδηλώνουν επαναλαμβανόμενες στερεοτυπικές συμπεριφορές.Σε αυτό το σημείο είναι αναγκαίο να αναφερθεί πως τα άτομα με αυτισμό μπορούν να βοηθηθούν με την κατάλληλη θεραπευτική και εκπαιδευτική παρέμβαση, εφόσον βέβαια η διάγνωση γίνει εγκαίρως. Σε όλο αυτό καταλυτικός είναι ο ρόλος των γονέων, καθώς είναι σημαντικό να είναι συνεργάσιμοι, δεκτικοί και να ακολουθούν τις κατευθύνσεις και τις συμβουλές που δίνονται από τους επαγγελματίες υγείας και εκπαίδευσης, αφού οι γονείς είναι αυτοί που επηρεάζουν το παιδί και βιώνουν την καθημερινότητά του και τις δυσκολίες του, περισσότερο από τον καθένα.
Τα άτομα με αυτισμό είναι πολυσχιδείς και πολύπλοκες προσωπικότητες, όπως ακριβώς και οι νευροτυπικοί άνθρωποι. Κλείνοντας θα δανειστούμε τα λόγια ενός παιδιού με αυτισμό, το οποίο αναρωτιέται: «Δεν ξέρω , γιατί είμαι διαφορετικός από εσάς, αλλά γιατί θα πρέπει να δώσουμε εξήγηση σε αυτό; Γιατί να μην αποδεχθούμε την κατάσταση , να συμφιλιωθούμε με αυτή την ιδέα και να νιώσουμε τη χαρά της ψυχικής επαφής, που δεν εμποδίζεται από κανένα μυαλό ή γονίδιο*;».

Βρεττού Μαριάντα
Κοινωνική Λειτουργός