Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτική ημερίδα.

Η Σχολική Σύμβουλος της 4ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ. Βοιωτίας κ. Χριστίνα Κολοβού την Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 διοργανώνει σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς της με θέμα:  <<Επιστημονικές προσεγγίσεις σύγχρονων ζητημάτων διαπαιδαγώγησης >>
Εισηγητές θα είναι : α) π. Βασίλειος Θερμός, Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων-Καθηγητής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών, β) Ελένη Μπενιάτα, Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και γ)   Χριστίνα Κολοβού,Σχολική Σύμβουλος
Το σχολείο μας ανήκει στην 4η περιφέρεια και ως εκ τούτου την ημέρα αυτή δε θα γίνουν μαθήματα.