Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΗ Δ'ΤΑΞΗΣ

Την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018, οι μαθητές της Δ' τάξης επισκέφτηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας και έλαβαν μέρος στην εκπαιδευτική δράση "Ανακαλύπτοντας το Παρελθόν". Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζει τη δουλειά του αρχαιολόγου και του συντηρητή αρχαιοτήτων με τη χρήση εποπτικού υλικού (ppt παρουσίαση). Μέσα από την παρουσίαση τα παιδιά έμαθαν ότι τα αντικείμενα μπορούν να μας πληροφορήσουν για το παρελθόν, ενώ εξοικειώθηκαν με έννοιες της αρχαιολογικής πρακτικής, όπως "στρωματογραφία", "ανασκαφή", καθώς και με όρους, όπως "αρχαίος", "αρχαιολόγος", "συντηρητής". Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τα παιδιά, με συζήτηση και ερωτήσεις.Το πρόγραμμα έχει ως εξής:ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 3 ενότητες. Τα παιδιά χωρίζονται σε τρεις ισάριθμες ομάδες. Η πρώτη ομάδα «Μικροί Αρχαιολόγοι», έχουν τον ρόλο του αρχαιολόγου και  συμμετέχουν σε ανασκαφή, που γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένα ξύλινα κουτιά με χώμα. Εκεί τα παιδιά ανακαλύπτουν ολόκληρα και σπασμένα αντικείμενα, αντίγραφα αυθεντικών, τα οποία τα καταγράφουν σε ανασκαφικό ημερολόγιο και έπειτα τα τοποθετούν σε σακουλάκια, όπως γίνεται και σε μια πραγματική ανασκαφή. Η δεύτερη ομάδα «Μικροί Συντηρητές», έχουν το ρόλο του συντηρητή αρχαιοτήτων, όπου θα καθαρίσουν και θα συγκολλήσουν «σπασμένα αντικείμενα» (εκμαγεία και αντίγραφα). Η τρίτη ομάδα «Μικροί Καλλιτέχνες» συμμετέχουν σε δημιουργικές-εικαστικές δραστηριότητες, όπου κατασκευάζουν αντίγραφα ειδωλίων της Μυκηναϊκής εποχής από τη Βοιωτία και θα μπορέσουν να τα διακοσμήσουν με χρώματα. Μετά με την εναλλαγή ρόλων όλα τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν όλες τις ενότητες.Αξιολόγηση, εντυπώσεις και συμπεράσματα

Ο εκπαιδευτικός που συνοδεύει τα παιδιά που θα συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμπληρώνει ένα δελτίο αξιολόγησης του προγράμματος.
Παράλληλα τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν τις εντυπώσεις τους από το πρόγραμμα.