Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Την Τρίτη 2 Μαΐου 2017,οι μαθητές των Ε' και ΣΤ' τάξεων μαζί με τους συνοδούς εκπαιδευτικούς τους,επισκέφτηκαν το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο με έδρα την Αθήνα.
Πρόκειται για ένα από τα εθνικά μουσεία της χώρας μας και ένα από τα σημαντικότερα μουσεία διεθνώς για την τέχνη και τον πολιτισμό των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών χρόνων.Διαθέτει περισσότερα από 25.000 αντικείμενα οργανωμένα σε συλλογές,τα οποία χρονολογούνται από τον 3ο έως τον 20ο αιώνα και προέρχονται κυρίως από τον ευρύτερο Ελλαδικό,Μικρασιατικό και Βαλκανικό χώρο.