Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α' ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών για το σχολικό έτος 2017-18 θα γίνουν από 2 έως 19 Μαΐου.Σας επισημαίνουμε ότι τη νέα σχολική χρονιά στην Α' τάξη του δημοτικού σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2011 έως 31-12-2011.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

Α.Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού (Β.Υ.Π),ή προσκόμιση άλλου στοιχείου από το οποίο να φαίνεται ότι έγιναν όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Β.Το ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ).

Γ.Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο,κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου,φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

Δ.Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου.


ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ:
Οι εγγραφές των αλλοδαπών μαθητών μπορούν να γίνουν με προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης ή ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
Επίσης,ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών μπορούν να εγγραφούν ακόμα και αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη διαμονή τους στη χώρα.
Τέλος,τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.
                                                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
                                                                      ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ